KA07

Antalya-Kemer

Yönü Değiştir
Hafta İçi Cumartesi Pazar
06:20 06:35 06:50 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 23:00 23:30 24:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 23:00 23:30 24:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 23:00 23:30 24:00
# No Durak Adı
1. 40519 Antalya Terminali İlçe İndirme Peronu +0 dk
AK01 GAN01 EA01 SA19 AA01 KA07 TA08 AK03
2. 12268 ANTALYA BLV-17 +5 dk
DC15 DC15A TC16 TC16A DC27 AB07 DM85A 506 509 SA19 KA07 TA08 AK03
3. 12756 DUMLUPINAR BLV-1 +6 dk
106 DC15 DC15A TC16 DC27 TK51 TK51A KF52 VF63 AB07 DM85A TC93 TL94 500 503 506 511 521 521B SA19 KA07 TA08
4. 10616 DUMLUPINAR BLV-2 +7 dk
106 DC15 DC15A TC16 ÜA26 DC27 TK51 TK51A KF52 MC58 VF63 MC68 AB07 TB72 MD77 MD77A DM85A TC93 TL94 500 503 506 509 511 515 521 521A 521B 600 600G SA19 KA07 TA08
5. 10618 DUMLUPINAR BLV-4 +9 dk
DC15 DC15A TC16 TCD49 TCD49A KF52 MC58 VF63 MC68 AB07 TB72 MD77 MD77A 506 515 600 600G SA19 KA07 TA08 AK03
6. 10619 DUMLUPINAR BLV-5 +10 dk
DC15 DC15A TC16 TCD49 TCD49A KF52 MC58 VF63 MC68 AB07 TB72 MD77 MD77A 506 515 600 600G SA19 KA07 TA08
7. 13541 ERASTA ALIŞ VERİŞ MERKEZİ-2 +11 dk
106 DC15 DC15A TC16 TCD49 TCD49A MC58 VF63 MC68 AB07 TB72 MD77 MD77A 506 515 600 SA19 KA07 TA08
8. 10259 TIP FAKÜLTESİ +12 dk
VF01 AC03 AF04 LF09 LF10 UC11 DC15 DC15A SD20 SD20A KF52 MC58 VC59 KM61 VF63 MC68 AB07 TB72 506 600 600G KA07 TA08 AK03
9. 10260 DUMLUPINAR BLV-10 +13 dk
AC03 AF04 KC06 SD20 SD20A KL21 UC32 KC33 KC34 KC34A MF40 TK51 TK51A KF52 VC53 VC57 VC59 KM61 VF63 GCK76A 503 515 515A 600 KA07 TA08 AK03
10. 10160 LUNAPARK +15 dk
AF04 KC06 KL08 KL08G VS18 SD20 SD20A KL21 ML22 UC32 KC33 KC34 KC34A KC35A TK36 MF40 TK51 TK51A KF52 VC53 KM61 503 515 515A KA07 TA08 AK03
11. 10161 ATATÜRK BLV-17 +16 dk
AF04 KC06 KL08 KL08G VS18 SD20 SD20A KL21 ML22 UC32 KC33 KC34 KC34A KC35A TK36 MF40 TK51 TK51A KF52 VC53 KM61 503 515 515A KA07 TA08 AK03
12. 10162 ATATÜRK BLV-18 +17 dk
AF04 KC06 KL08 KL08G VS18 SD20 SD20A KL21 ML22 UC32 KC33 KC34 KC34A KC35A TK36 MF40 TK51 TK51A KF52 VC53 KM61 503 515 515A KA07 TA08 AK03
13. 10163 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ +18 dk
AF04 KC06 KL08 KL08G VS18 SD20 SD20A ML22 TK36 TK51 TK51A KF52 VC53 KM61 503 515 515A KA07 TA08 AK03
14. 10164 ATATÜRK BLV-20 +19 dk
AF04 KC06 KL08 KL08G VS18 SD20 SD20A ML22 TK36 TK51 TK51A KF52 VC53 KM61 503 515 515A KA07 TA08 AK03
15. 10165 ATATÜRK BLV-21 +20 dk
AF04 KC06 KL08 KL08G VS18 SD20 SD20A ML22 TK36 TK51 TK51A KF52 KM61 503 515 515A KA07 TA08 AK03
16. 10166 ATATÜRK BLV-22 +21 dk
AF04 KC06 KL08 KL08G VS18 SD20 SD20A ML22 TK36 TK51 TK51A KF52 KM61 503 515 515A KA07 TA08 AK03
17. 10168 KONYAALTI BELEDİYESİ-2 +22 dk
AF04 KC06 KL08 KL08G VS18 SD20 SD20A ML22 TK36 TK51 TK51A KF52 KM61 503 515 515A KA07 TA08 AK03
18. 10169 ATATÜRK BLV-24 +23 dk
AF04 KC06 KL08 KL08G UC11 VS18 SD20 SD20A KL21 ML22 TK36 TK51 TK51A KF52 KM61 503 515 515A KA07 TA08 AK03
19. 10171 ATATÜRK BLV-25 +24 dk
KC06 KL08 KL08G VS18 SD20 SD20A KL21 ML22 KC34 KC34A MF40 TK51 TK51A KF52 KM61 GCK76A 515 515A KA07 TA08 AK03
20. 10172 ATATÜRK BLV-26 +25 dk
KC06 KL08 KL08G VS18 SD20 SD20A KL21 ML22 KC34 KC34A MF40 TK51 TK51A KF52 KM61 GCK76A 515 515A KA07 TA08 AK03
21. 10173 ATATÜRK BLV-27 +26 dk
KC06 KL08 KL08G 104 VS18 SD20 SD20A ML22 UC32 TK51 TK51A KF52 KM61 GCK76A 515 515A KA07 TA08 AK03
22. 10174 ATATÜRK BLV-28 +27 dk
KC06 KL08 KL08G 104 VS18 SD20 SD20A ML22 UC32 TK51 TK51A KF52 KM61 GCK76A 515 515A KA07 TA08 AK03
23. 10175 ATATÜRK BLV-29 +28 dk
KC06 KL08 KL08G 104 VS18 SD20 SD20A ML22 UC32 TK51 TK51A KF52 KM61 GCK76A 515 515A KA07 TA08 AK03
24. 10176 ATATÜRK BLV-30 +29 dk
KL08 KL08G 104 VS18 SD20 SD20A KF52 KA07 TA08 AK03
25. 10177 ATATÜRK BLV-31 +30 dk
KL08 KL08G 104 VS18 SD20 SD20A KF52 KA07 TA08 AK03
26. 11879 AKDENİZ BLV-8 +31 dk
KL08 KL08G VS18 SD20 SD20A KF52 KA07 TA08 AK03
27. 10180 AKDENİZ BLV-10 +32 dk
KL08 KL08G VS18 SD20 SD20A KF52 KA07 TA08 AK03
28. 10182 AKDENİZ BLV-12 +33 dk
KL08 KL08G VS18 SD20 SD20A KF52 KA07 TA08 AK03
29. 43095 ANTALYA KEMER YOLU-1 +47 dk
KA07 TA08 AK03
30. 43093 SANAL DURAK BELDİBİ ATATÜRK CD-3 +50 dk
KA07
31. 43092 SANAL DURAK BELDİBİ ATATÜRK CD-2 +51 dk
KA07
32. 43091 SANAL DURAK BELDİBİ ATATÜRK CD-1 +52 dk
KA07
33. 43090 BELDİBİ ATATÜRK CD-7 +54 dk
KA07
34. 43089 BELDİBİ ATATÜRK CD-1 +56 dk
KA07
35. 43088 BELDİBİ ATATÜRK CD-8 +58 dk
KA07
36. 43087 BELDİBİ ATATÜRK CD-9 +60 dk
KA07
37. 43077 KEMER SAKIP SABANCI CD-1 +64 dk
KA07
38. 43075 KEMER SAKIP SABANCI CD-3 +65 dk
KA07
39. 43083 KEMER GÖYNÜK CUMHURİYET CD-2 +68 dk
KA07
40. 43080 KEMER ATATÜRK CD-1 +69 dk
KA07
41. 43078 KEMER ATATÜRK CD-3 +71 dk
KA07
42. 43074 KEMER SAKIP SABANCI CD-4 +72 dk
KA07
43. 43072 KEMER SAKIP SABANCI CD-6 +75 dk
KA07
44. 43057 ANTALYA KEMER YOLU-2 +78 dk
KA07 AK03
45. 43059 ANTALYA KEMER YOLU-3 +79 dk
KA07 AK03
46. 43006 KUMLUCA KEMER YOLU-1 +80 dk
KA07 TA08
47. 43000 DÖRTYOL BLV-1 +81 dk
KA07 TA08
48. 43036 KEMER KARAYER CD-1 +82 dk
KA07 TA08
49. 43040 KEMER BARIŞ MANÇO CD +83 dk
KA07
50. 43038 KEMER YALI CD-1 +84 dk
KA07 TA08
51. 43002 DÖRTYOL BLV-3 +85 dk
KA07 TA08
52. 43003 DÖRTYOL BLV-4 +86 dk
KA07 TA08
53. 43004 DÖRTYOL BLV-5 +86 dk
KA07 TA08
54. 43053 KEMER CUMHURİYET CD-23 +87 dk
KA07
Son güncelleme tarihi: 25.09.2023